Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Stenkolsförbrukning 2016, september

2016
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik