Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, juni

Stenkolsförbrukning 2021, mars

2021
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik