Finlands officiella statistik

Fiskförädlingsproduktion

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Fiskförädlingsproduktion
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk enligt art och produktgrupp.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fiskindustri, fiskförädling, fiskprodukter, företag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fiskförädlingsproduktion [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjalt/index_sv.html