Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2012

Keskeyttäminen lisääntyi ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,5 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2009/2010 aikana. Lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 4,0, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 9,1, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 8,6 ja yliopistokoulutuksessa 5,9 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen lisääntyi usean vuoden vähenemisen jälkeen. Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa keskeyttäminen pysyi lähes ennallaan edellislukuvuoteen verrattuna. Yliopistokoulutuksessa keskeytettiin edellistä lukuvuotta vähemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2009/2010, %

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2009/2010, %

Kun koulutussektoria vaihtaneet, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneet, otetaan huomioon, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria vaihdettiin lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa.

Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin. Keskimääräistä enemmän keskeytettiin luonnontieteiden koulutusalalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla. Suhteellisesti vähiten keskeyttäneitä oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä muun koulutuksen koulutusalalla, johon sisältyy mm. poliisikoulutus.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2009/2010 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2009 Keskeytti omassa koulutussektorissaan Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
  % % %
Yhteensä 502 260 7,0 1,5 5,5
Miehet ja naiset Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 102 290 4,0 2,0 2,0
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 127 893 9,1 1,0 8,1
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 128 150 8,6 2,2 6,4
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 143 927 5,9 0,9 4,9
Miehet Yhteensä 237 795 7,6 1,4 6,2
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 43 767 4,0 1,8 2,1
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 68 027 8,8 0,7 8,1
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 58 892 10,0 2,2 7,8
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 67 109 6,6 1,0 5,6
Naiset Yhteensä 264 465 6,5 1,6 4,9
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 58 523 4,0 2,1 1,8
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 59 866 9,4 1,3 8,1
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 69 258 7,3 2,1 5,2
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 76 818 5,3 0,9 4,4
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Opiskelijoiden työssäkäynti .

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2010/2011 yhteensä 275. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella kokonaan laiminlyöneitä oli 95 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 180.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2010/kkesk_2010_2012-03-20_tie_001_fi.html