Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2012

Avbrotten ökade inom yrkesutbildningen

Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,5 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2009/2010. Inom gymnasieutbildning var avbrottsprocenten 4,0, inom yrkesutbildning för unga 9,1, inom yrkeshögskoleutbildning 8,6 och inom universitetsutbildning 5,9 procent. Inom yrkesutbildning ökade avbrotten efter att ha minskat under flera år. Inom gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning var avbrotten nästan på samma nivå som föregående läsår. Inom universitetsutbildning var avbrotten färre än föregående läsår. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2009/2010, %

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2009/2010, %

När man beaktar dem som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning, minskar studieavbrotten procentuellt. Oftast bytte man utbildningssektor inom gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor. Inom naturvetenskaper samt inom naturbruk och miljöområdet avbröt fler studerande än genomsnittet sina studier. Inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom övrig utbildning, dit bl.a. polisutbildningen hör, fanns det relativt sett minst avbrott i utbildningen.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2009/2010 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts vid beräkning av avbrott 20.9.2009 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Bytte utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
  % % %
Totalt 502 260 7,0 1,5 5,5
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 102 290 4,0 2,0 2,0
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 127 893 9,1 1,0 8,1
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 128 150 8,6 2,2 6,4
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 143 927 5,9 0,9 4,9
Män Totalt 237 795 7,6 1,4 6,2
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 43 767 4,0 1,8 2,1
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 68 027 8,8 0,7 8,1
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 58 892 10,0 2,2 7,8
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 67 109 6,6 1,0 5,6
Kvinnor Totalt 264 465 6,5 1,6 4,9
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 58 523 4,0 2,1 1,8
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 59 866 9,4 1,3 8,1
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 69 258 7,3 2,1 5,2
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 76 818 5,3 0,9 4,4
1) Antalet studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning avviker från det totala antalet studerande eftersom man varit tvungen att radera en del av studerandena frånmaterialet.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande .

Läsåret 2010/2011 avbröt totalt 275 personer grundskoleutbildningen på ett eller annat sätt. Antalet elever som helt försummat sin läroplikt under vårterminen var 95 och antalet personer som överskridit läropliktsåldern och lämnat grundskolan utan avgångsbetyg var sammanlagt 180.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2010/kkesk_2010_2012-03-20_tie_001_sv.html