Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.3.2015

Keskeyttäminen lisääntyi yliopistokoulutuksessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,6 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2012/2013 aikana. Lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,4, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 8,5, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 8,3 ja yliopistokoulutuksessa 6,9 prosenttia. Keskeyttäminen väheni edellisvuoteen verrattuna kaikilla koulutussektoreilla paitsi yliopistokoulutuksessa, jossa se lisääntyi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006–2012/2013, %

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006–2012/2013, %

Jos koulutussektoria vaihtaneita, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä, ei lasketa keskeyttäneiksi, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria vaihtoivat ammattikorkeakoulu- ja lukiokoulutuksen opiskelijat.

Miehet keskeyttivät koulutuksen omassa koulutussektorissaan naisia useammin lukuun ottamatta ammatillista koulutusta, jossa naiset keskeyttivät useammin kuin miehet. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelleet miehet sen sijaan keskeyttivät tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan useammin kuin naiset.

Eniten keskeytettiin luonnontieteiden koulutusalalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla. Suhteellisesti vähiten keskeyttäneitä oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä muun koulutuksen koulutusalalla, johon sisältyy mm. palo- ja pelastuskoulutus.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2012/2013 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2012 Keskeytti omassa koulutus-
sektorissaan
Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
% % %
Yhteensä 492 542 6,9 1,3 5,6
Miehet ja naiset Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 97 436 3,4 1,7 1,6
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 122 196 8,5 0,9 7,6
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 130 274 8,3 1,9 6,3
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 142 636 6,9 0,9 6,0
Miehet Yhteensä 234 375 7,6 1,2 6,4
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 42 153 3,4 1,7 1,7
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 64 922 8,2 0,6 7,7
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 60 757 9,7 1,9 7,8
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 66 543 7,7 1,0 6,7
Naiset Yhteensä 258 167 6,3 1,4 4,9
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 55 283 3,3 1,8 1,5
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 57 274 8,7 1,2 7,5
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 69 517 7,0 1,9 5,0
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 76 093 6,2 0,9 5,3
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista. Tiedot eivät sisällä Poliisiammattikorkeakoulua, sillä keskeyttämistä ei ole voitu laskea puutteellisten tutkintotietojen vuoksi.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Opiskelijoiden työssäkäynti.

Vuonna 2013 neljän kuukauden koeajalla oppisopimuskoulutuksen keskeytti 832 opiskelijaa, mikä on 1,6 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Koeajan jälkeen keskeyttäneitä oli 3 465 eli 6,7 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Kaikkiaan oppisopimuskoulutusopiskelijoita oli 51 466 vuonna 2013.

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2013/2014 yhteensä 347. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella kokonaan laiminlyöneitä oli 78 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 269. Koulupudokkaista yli puolet oli poikia. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneistä poikia oli 51 ja ilman peruskoulun päättötodistusta eronneista 171.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2013/kkesk_2013_2015-03-19_tie_001_fi.html