Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.3.2016

Koulutuksen keskeyttäminen väheni

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,4 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2013/2014 aikana. Keskeyttäminen väheni edellisvuoteen verrattuna ammatillisessa koulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa ja pysyi ennallaan lukio- ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006–2013/2014, %

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006–2013/2014, %

Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeytti 3,4 prosenttia, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 7,6 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksessa (ammattikorkeakoulututkinnot) 8,3 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 6,7 prosenttia lukuvuonna 2013/2014.

Jos koulutussektoreita vaihtaneita, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä, ei lasketa keskeyttäneiksi, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria vaihtoivat ammattikorkeakoulu- ja lukiokoulutuksen opiskelijat. Naiset vaihtoivat koulutussektoria hieman innokkaammin kuin miehet.

Miehet keskeyttivät kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen naisia useammin kaikissa koulutussektoreissa. Miehet keskeyttivät useimmin ammattikorkeakoulukoulutuksen ja naiset ammatillisen koulutuksen. Omassa koulutussektorissaan miehet keskeyttivät opintonsa naisia useammin ammatillista koulutusta lukuun ottamatta.

Eniten keskeytettiin luonnontieteiden koulutusalalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Suhteellisesti vähiten keskeyttäneitä oli muun koulutuksen koulutusalalla, johon sisältyy mm. sotilas-, rajavartio- sekä palo- ja pelastuskoulutus sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2013/2014 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2013 Keskeytti omassa koulutus- sektorissaan Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
% % %
Yhteensä 491 057 6,7 1,3 5,4
Miehet ja naiset Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 96 270 3,4 1,8 1,6
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 125 541 7,6 0,8 6,9
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 128 539 8,3 1,9 6,4
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 140 707 6,7 0,9 5,8
Miehet Yhteensä 234 229 7,5 1,2 6,3
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 41 388 3,6 1,7 1,9
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 67 096 7,5 0,5 7,0
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 60 100 10,2 1,9 8,2
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 65 645 7,5 1,0 6,5
Naiset Yhteensä 256 828 6,0 1,4 4,6
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 54 882 3,2 1,8 1,4
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 58 445 7,8 1,1 6,7
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 68 439 6,7 1,9 4,8
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 75 062 6,0 0,9 5,1
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista. Tiedot eivät sisällä Jyväskylän aikuisopistoa, Pohjois-Savon opistoa eikä Poliisiammattikorkeakoulua, sillä keskeyttämistä ei ole voitu laskea puutteellisten seurantatietojen vuoksi.

Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä lukiokoulutuksen keskeyttäneistä 42 prosenttia jatkoi tutkintotavoitteista opiskelua jollain muulla koulutussektorilla ja 16 prosenttia meni töihin. Vastaavat luvut ammatillisessa koulutuksessa olivat 9 ja 23 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 23 ja 52 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 14 ja 58 prosenttia. Työssäkäyntitiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Opiskelijoiden työssäkäynti.

Vuonna 2014 neljän kuukauden koeajalla oppisopimuskoulutuksen keskeytti 844 opiskelijaa, mikä on 1,7 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Koeajan jälkeen keskeyttäneitä oli 3 385 eli 6,8 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Kaikkiaan oppisopimuskoulutusopiskelijoita oli 49 856 vuonna 2014.

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2014/2015 yhteensä 372. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella kokonaan laiminlyöneitä oli 71 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 301. Koulupudokkaista yli puolet oli poikia. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneistä poikia oli 42 ja ilman peruskoulun päättötodistusta eronneista 179.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2014/kkesk_2014_2016-03-17_tie_001_fi.html