Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2016

Färre avbröt sin utbildning

Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,4 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2013/2014. Jämfört med året innan minskade avbrotten inom yrkes- och universitetsutbildning medan de var oförändrade inom gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2005/2006–2013/2014, %

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2005/2006–2013/2014, %

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2013/2014 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över studieavbrott 20.9.2013 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Bytte utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
% % %
Totalt 491 057 6,7 1,3 5,4
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 96 270 3,4 1,8 1,6
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 125 541 7,6 0,8 6,9
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 128 539 8,3 1,9 6,4
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 140 707 6,7 0,9 5,8
Män Totalt 234 229 7,5 1,2 6,3
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 41 388 3,6 1,7 1,9
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 67 096 7,5 0,5 7,0
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 60 100 10,2 1,9 8,2
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 65 645 7,5 1,0 6,5
Kvinnor Totalt 256 828 6,0 1,4 4,6
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 54 882 3,2 1,8 1,4
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 58 445 7,8 1,1 6,7
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 68 439 6,7 1,9 4,8
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 75 062 6,0 0,9 5,1
1) Antalet studerande som använts i statistiken över studieavbrott avviker från det totala antalet studerande eftersom man varit tvungen att radera en del av studerandena från materialet. I uppgifterna ingår inte Jyväskylän aikuisopisto, Pohjois-Savon opisto eller Polisyrkeshögskolan, eftersom avbrotten inte har kunnat beräknas på grund av bristfälliga uppföljningsuppgifter.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2014/kkesk_2014_2016-03-17_tie_001_sv.html