Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.3.2018

Koulutuksen keskeyttäminen väheni edelleen

Tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen väheni edellisvuodesta niin lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa kuin ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessakin lukuvuonna 2015/2016. Opiskelijoista 5,0 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutuksen keskeyttäminen väheni jo neljättä vuotta peräkkäin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006–2015/2016, %

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006–2015/2016, %

Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeytti 3,0 prosenttia, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 7,3 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksessa (ammattikorkeakoulututkinnot) 7,2 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 6,1 prosenttia lukuvuonna 2015/2016.

Naiset keskeyttivät useimmin ammatillisen koulutuksen, miehet ammattikorkeakoulun

Jos koulutussektoria vaihtaneita, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä, ei lasketa keskeyttäneiksi, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria vaihtoivat lukio- ja ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijat. Naiset ja miehet vaihtoivat koulutussektoria yhtä usein.

Naiset keskeyttivät lukuvuonna 2015/2016 tutkintoon johtavan koulutuksen harvemmin kuin miehet. Naiset keskeyttivät useimmin ammatillisen koulutuksen, miehet ammattikorkeakoulukoulutuksen. Naiset keskeyttivät opintonsa miehiä useammin ainoastaan ammatillisessa koulutuksessa.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2015/2016 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2015 Keskeytti omassa koulutus- sektorissaan Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
% % %
Yhteensä 466 147 6,1 1,1 5,0
Miehet ja naiset Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 95 543 3,0 1,5 1,4
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 118 881 7,3 0,8 6,5
Ammattikorkea-
koulukoulutus (ammattikorkea-
koulututkinnot)
127 371 7,2 1,3 5,9
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 124 352 6,1 0,8 5,3
Miehet Yhteensä 223 391 6,9 1,1 5,8
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 40 536 3,4 1,6 1,8
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 65 189 7,2 0,5 6,6
Ammattikorkea-
koulukoulutus (ammattikorkea-
koulututkinnot)
60 111 8,9 1,5 7,4
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 57 555 6,9 0,8 6,1
Naiset Yhteensä 242 756 5,3 1,1 4,2
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 55 007 2,7 1,5 1,2
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 53 692 7,4 1,1 6,4
Ammattikorkea-
koulukoulutus (ammattikorkea-
koulututkinnot)
67 260 5,7 1,2 4,5
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 66 797 5,4 0,7 4,7
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista (ks. laatuseloste). Tiedot eivät sisällä Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia ja Oulun yliopistoa, sillä keskeyttämistä ei ole voitu laskea puutteellisten seurantatietojen vuoksi.

Tämän tilaston tietokantataulukoissa on tietoa koulutuksen keskeyttämisestä koulutussektoreittain eri koulutusaloilla ja maakunnissa.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Opiskelijoiden työssäkäynti.

Keskeyttäminen väheni hienoisesti myös oppisopimuskoulutuksessa. Sekä koeajalla että koeajan jälkeen keskeyttäneitä oli vähemmän kuin parina edellisenä vuotena. Vuonna 2016 neljän kuukauden koeajalla oppisopimuskoulutuksen keskeytti 659 opiskelijaa, mikä on 1,3 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Koeajan jälkeen keskeyttäneitä oli 3 223 eli 6,3 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Kaikkiaan oppisopimuskoulutusopiskelijoita oli 50 788 vuonna 2016.

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2016/2017 yhteensä 387. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella kokonaan laiminlyöneitä oli 73 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 314. Kaikista koulupudokkaista 40 prosenttia oli tyttöjä. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneistä tyttöjä oli 40 ja ilman peruskoulun päättötodistusta eronneista 113.

Tilastossa kuvataan vuoden aikana tapahtunutta perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeyttämistä. Keskeyttämistiedot lukuvuodelta 2015/2016 on saatu seuraamalla syyskuussa 2015 opiskelleiden tilannetta syyskuussa 2016. Mikäli henkilö ei jatkanut opiskeluaan tai ei suorittanut tutkintoa tuona aikana, hänet on laskettu keskeyttäneeksi. Keskeyttämisen laskemiseksi opiskelijoita on seurattu tietyssä loogisessa järjestyksessä, jossa tutkinnon suorittaminen on priorisoitu aina ennen opiskelua. Tarkemmin keskeyttämisen laskenta on selostettu laatuselosteessa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2016/kkesk_2016_2018-03-14_tie_001_fi.html