Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koulutusalalla (Kansallinen koulutusluokitus 2016) keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2016/2017, %

Koulutussektori/
koulutusala
(taso 1)
Opiskelijoita 20.9.2016 Suoritti
tutkinnon
omalla
alalla
Opiskeli
omalla
alalla
Keskeytti
oman
alan
Suoritti
tutkinnon
eri
alalla
Opiskeli
eri
alalla
Keskeytti
koulutus-
sektorin
koulu-
tuksen
kokonaan
Suoritti
tutkinnon
eri
sektorilla
Opiskeli
eri
sektorilla
Keskeytti
tutkintoon
johtavan
koulu-
tuksen
kokonaan
Yht. % % % % % % % % % %
Yhteensä 474 681 100.0 24.3 68.2 7.5 0.1 1.4 6.1 0.1 0.9 5.1
Lukio-
koulutus
Yhteensä 96 224 100.0 31.2 65.7 3.1 0.0 0.0 3.1 0.0 1.5 1.6
Yleis-
sivistävä
koulutus
96 224 100.0 31.2 65.7 3.1 0.0 0.0 3.1 0.0 1.5 1.6
Amm.
koulutus
Yhteensä 115 264 100.0 28.8 61.1 10.1 0.1 2.6 7.4 0.0 0.7 6.7
Humanistiset ja taidealat 8 422 100.0 30.7 57.1 12.3 0.0 2.9 9.4 0.1 1.5 7.8
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
14 563 100.0 30.6 60.7 8.7 0.1 2.5 6.1 0.0 0.8 5.3
Luonnon-
tieteet
326 100.0 33.7 51.2 15.0 0.0 2.5 12.6 0.3 1.8 10.4
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
7 054 100.0 25.6 62.0 12.4 0.1 3.2 9.0 0.0 0.7 8.2
Tekniikan
alat
37 038 100.0 28.2 62.6 9.2 0.0 1.9 7.3 0.0 0.4 6.8
Maa- ja metsä-
talousalat
5 250 100.0 30.3 59.4 10.3 0.0 3.0 7.2 0.0 0.7 6.5
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
18 811 100.0 29.0 62.4 8.6 0.0 2.7 5.8 0.1 0.8 4.9
Palvelualat 23 800 100.0 28.5 59.7 11.8 0.1 3.3 8.4 0.0 0.7 7.7
Ammatti-
korkea-
koulu-
koulutus
Yhteensä 128 337 100.0 18.1 73.5 8.4 0.0 1.0 7.3 0.1 1.1 6.1
Kasvatus-
alat
1 381 100.0 17.1 77.5 5.4 0.1 0.6 4.8 0.3 1.1 3.4
Humanistiset ja taidealat 7 435 100.0 18.9 72.9 8.2 0.0 0.5 7.7 0.1 1.3 6.2
Yhteis-
kunnalliset alat
453 100.0 18.1 68.7 13.2 0.4 2.0 10.8 0.0 1.3 9.5
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
26 079 100.0 18.4 73.8 7.8 0.0 0.6 7.2 0.1 1.0 6.0
Luonnon-
tieteet
275 100.0 17.5 70.9 11.6 0.4 1.8 9.5 0.0 2.9 6.5
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
12 407 100.0 12.0 75.2 12.8 0.0 1.7 11.0 0.1 1.3 9.6
Tekniikan
alat
30 195 100.0 14.5 74.5 11.0 0.0 2.2 8.7 0.1 1.2 7.5
Maa- ja metsä-
talousalat
3 083 100.0 15.4 74.5 10.1 0.0 0.7 9.3 0.2 1.6 7.5
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
37 971 100.0 22.6 72.3 5.1 0.0 0.2 4.8 0.1 0.8 3.9
Palvelualat 9 058 100.0 19.7 71.7 8.6 0.0 1.0 7.6 0.1 1.1 6.3
Yliopisto-
koulutus
Yhteensä 134 856 100.0 21.3 71.0 7.8 0.1 1.7 5.9 0.1 0.7 5.2
Kasvatus-
alat
12 919 100.0 26.6 68.0 5.4 0.1 0.5 4.8 0.1 0.6 4.1
Humanistiset ja taidealat 24 257 100.0 19.9 71.4 8.7 0.1 1.3 7.2 0.1 0.9 6.2
Yhteis-
kunnalliset alat
17 765 100.0 22.1 69.9 8.0 0.2 1.7 6.1 0.1 0.4 5.7
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
21 245 100.0 24.7 69.5 5.8 0.1 1.6 4.1 0.0 0.2 3.9
Luonnon-
tieteet
13 468 100.0 17.8 69.9 12.2 0.3 3.9 8.1 0.1 1.6 6.4
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
12 236 100.0 14.5 74.0 11.5 0.2 2.0 9.3 0.1 0.9 8.3
Tekniikan
alat
18 623 100.0 21.6 70.7 7.7 0.1 2.1 5.5 0.1 0.6 4.8
Maa- ja metsä-
talousalat
2 915 100.0 20.9 73.1 6.0 0.3 1.2 4.5 0.0 0.5 3.9
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
9 625 100.0 19.8 77.2 3.0 0.0 0.6 2.4 0.0 0.2 2.2
Palvelualat 1 803 100.0 28.4 67.9 3.7 0.1 0.6 3.1 0.1 0.3 2.7

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2017, Liitetaulukko 2. Koulutusalalla (Kansallinen koulutusluokitus 2016) keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2016/2017, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2017/kkesk_2017_2019-03-14_tau_002_fi.html