Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001. Uppgifterna fås genom att man i september xxxx+1 följer situationen för personer som studerat i september xxxx. Om en person inte har fortsatt sina studier eller avlagt examen under året anses han eller hon ha avbrutit studierna. Det centrala objektet för granskning är utbildningssektorn: gymnasieutbildning (riktad till ungdomar), yrkesutbildning (riktad till ungdomar), yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina). Uppgifter har också producerats ur andra synvinklar, t.ex. efter läroanstalt, utbildningsområde och landskap. Enligt statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställts på basis av dem är i regel offentlig.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/meta_sv.html