Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2020

Inom kulturbranschen studerade nästan 36 700 studerande år 2018, antalet nya studerande minskade under förra decenniet

Enligt Statistikcentralen studerade fyra av fem studerande inom kulturbranschen inom konstnärliga områden år 2018. Att studera inom konstnärliga områden har varit mycket populärt, men de som utexaminerats har i genomsnitt haft sämre sysselsättningsmöjligheter genast efter utexamineringen än de som utexaminerats från andra utbildningsområden. Antalet studerande började därmed sjunka fr.o.m. år 2013 och antalet examina fr.o.m. år 2015. År 2018 avlades omkring 7 800 examina.

Studerande inom kulturbranschen åren 2010-2018.

Studerande inom kulturbranschen åren 2010-2018.

Omkring 63 procent av dem som avlagt examen inom kultur år 2017 var sysselsatta eller sysselsatta studerande ett år efter examen. Omkring 15 procent var heltidsstuderande och lika många var arbetslösa.

Bland befolkningen fanns det fler än 83 000 personer i åldern 18–74 år som hade examen inom kulturbranschen år 2017. En tiondedel av dem hade i statsbeskattningen under 12 000 euro i beskattningsbara löne- eller företagarinkomster, ungefär 30 procent mer än 12 000, men under 27 000 euro, ungefär 47 procent 27 000 - 51 999 euro och ungefär 13 procent mer än 52 000 euro.


Källa: Kulturstatistik 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (152,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Utbildning inom kultur i Finland 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2018/02/klt_2018_02_2020-04-28_tie_001_sv.html