Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2021

Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar minskade år 2020 från året innan

På grund av coronapandemin var sysselsättningsutvecklingen år 2020 svag inom kulturbranscherna. Efter den positiva utvecklingen som fortsatt sedan 2017 försämrades sysselsättningen särskilt inom kulturnäringsgrenarna. Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningen inom kulturnäringsgrenarna år 2020 omkring 111 000 (konfidensintervallet 95 % +- 3 300). Minskningen från året innan var ungefär 5,6 procent (Figur 1). Sysselsättningen bland huvudsysselsatta inom kulturyrken inom kulturnäringsgrenarna försvagades mindre, med omkring 2,6 procent, än inom övriga yrken inom kulturnäringsgrenarna, där sysselsättningen minskade med omkring 13 procent.

Utvecklingen av antalet sysselsatta inom kulturyrken är jämnare än när det gäller kulturnäringsgrenarna. Kulturyrkena sysselsätter både yrkesutövare, frilansare och stipendiater.

Enligt resultaten av enkätundersökningen Konst- och kulturbarometern (Ruusuvirta etc. 2021) som publicerats av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore konstaterade tre av fyra konstnärer som besvarat enkäten att coronavirusläget inverkat på deras konstnärliga arbete. Enligt en femtedel har pandemin inte haft någon inverkan på arbetet och fyra procent kunde inte säga om pandemin har haft någon inverkan.

Sett till konstområde har coronavirusläget oftare än i genomsnitt inverkat på scenkonsten och musik, merparten (91% och 90%) av konstnärerna inom dessa områden uppgav att coronaläget inverkat på det konstnärliga arbetet. Också företrädarna för konstnärlig mångfald (85%) och audiovisuell konst (82%) upplevde oftare än genomsnittet att coronaläget inverkat på deras konstnärliga arbete. På basis av enkäten hade representanter för litteratur (63%), visuell konst (71%) samt arkitektur och design (71%) mest sällan upplevt sådana konsekvenser.

Figur 1. Sysselsättningen bland personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenar och -yrken 2011–2020

Figur 1. Sysselsättningen bland personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenar och -yrken 2011–2020
Källa Statistikcentralen: Arbetskraftsundersökning

Källa: Kulturstatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2020/01/klt_2020_01_2021-06-15_tie_001_sv.html