Kulttuurin satelliittitilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kulttuurin osuus taloudesta pieneni hieman vuonna 2018
7.10.2020
Kulttuurisatelliitin uusimpien laskelmien mukaan kulttuurin osuus taloudesta on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, eli osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2018 oli 3,3 prosenttia (3,4 prosenttia vuonna 2017). Laskelmat laaditaan näinkin pitkällä viiveellä siksi, että ne tehdään vasta sen jälkeen, kun kansantalouden tilinpidon laskelmat on laadittu tarkimmalla tasolla. Syksyllä 2019 julkaistuissa luvuissa huomioitiin sekä silloin tehty aikasarjakorjaus että joidenkin pelialan yritysten toimialasiirto, ja nyt laaditut laskelmat jatkavat tätä aikasarjaa.

Kuvaus: Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä. Kulttuurisatelliitin tuottamisesta ei ole vielä olemassa kansainvälisesti sovittua menetelmää, mutta Suomessa laadittu kulttuurisatelliitti noudattaa pitkälti samoja menetelmiä, jotka ovat käytössä matkailusatelliitissa, joka on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä. Kulttuurin satelliittitilinpitoa on laadittu eri maissa ja varsinainen menetelmä on pääsääntöisesti varsin samantyyppinen, mutta esimerkiksi toimialavalinnat poikkeavat maiden välillä, jolloin eri maiden tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Kulttuurin satelliittitilinpidosta käytetään myös nimeä kulttuurisatelliitti.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, kulttuuri, kulttuurin satelliittitilinpito.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Tilasto: Kulttuurin satelliittitilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-959X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klts/index.html