Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.9.2020

Konkurssien määrä väheni tammi–elokuussa 2020 edellisvuodesta 8,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2020 pantiin vireille 1 591 konkurssia, mikä on 149 konkurssia (8,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 598, mikä on 396 henkilöä (4,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2018–2020

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2018–2020

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 153 konkurssia, mikä on 4 konkurssia (2,7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 307 konkurssia, mikä on 55 konkurssia (15,2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Tilastokeskus on nopeuttanut koronatilanteen takia konkurssitilaston tuotantoa. Perjantaista 22.5. lähtien on julkistettu pikaennakkotilastoa vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä kokeelliset tilastot -tietokannassa .

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-elokuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-elokuussa 2020 Konkurssit tammi-elokuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 42 52 68 109
Teollisuus ja kaivostoiminta 153 149 731 1 117
Rakentaminen 307 362 1 729 2 300
Kauppa 288 335 987 1 251
Kuljetus ja varastointi 111 135 812 539
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 171 177 899 876
Muut palvelut 508 511 3 361 1 991
Toimiala tuntematon 11 19 11 19
YHTEENSÄ 1 591 1 740 8 598 8 202

Lähde: Konkurssit 2020, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.09.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. elokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2020/08/konk_2020_08_2020-09-16_tie_001_fi.html