Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2010

Användningsmål År   Förändring 2009-2010
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro %
Förskoleundervisning 1) .. 94 269 272 285 294 305 312 2,1
Grundläggande undervisning 2) 2 379 2 734 3 413 3 538 3 667 3 889 3 978 4 120 3,6
Gymnasieutbildning 2) 429 503 600 618 635 665 681 695 2,1
Yrkesutbildning 3) 1 161 925 1 183 1 264 1 318 1 436 1 519 1 614 6,2
Läroavtalsutbildning 32 96 132 139 169 212 194 177 -8,9
Yrkeshögskoleutbildning 3) 145 525 704 762 784 834 865 896 3,7
Universitetsutbildning och -forskning 4) 945 1 364 1 671 1 736 1 806 1 925 2 020 2 162 7,0
Övrig utbildning 5) 265 298 361 374 389 414 428 442 3,5
Förvaltning 143 161 190 191 199 218 240 242 0,7
Studiestöd 614 648 732 740 731 768 860 871 1,2
Totalt 6 113 7 348 9 253 9 634 9 985 10 655 11 091 11 532 4,0
Driftsutgifterna för skolväsendet i relation till bruttonationalprodukten, % 6,4 5,6 5,9 5,8 5,6 5,7 6,4 6,4  
1) Förskoleundervisning för 6–åringar i daghem och grundskolor, som började i augusti 2000. Före augusti 2000 ingår utgifterna för förskoleundervisning i grundskolor i utgifterna för grundläggande undervisning.
2) Utgifterna inkluderar kalkylmässigt arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter för kommunernas undervisningspersonal åren 1995–2000. Åren 2000–2010 inkluderar också grundläggande undervisning och gymnasieutbildning i folkhögskolor.
3) Yrkesutbildningens och yrkeshögskoleutbildningens utgifter inkluderar inte små projekt.
4) Inkluderar universitetens externa forskningsfinansiering. På grund av de ändringar som beror på revideringen av universitetslagen är uppgifterna för år 2010 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter. År 2010 innehåller uppgifterna inte reservationsanslag till universitetens verksamhetsutgifter och universitetens gemensamma utgifter. År 1995 inkluderar bara delvis de hyror som uppbärs av Statens fastighetsverk.
5) Inkluderar inte folkhögskolornas utbildning som leder till examen åren 2000–2010.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2010, Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2010/kotal_2010_2012-05-11_tau_001_sv.html