Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.5.2021

Koulutuksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2019

Koulutuksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2019 reaalisesti 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijakohtaiset menot kasvoivat vuonna 2019 reaalisesti 2,3 prosenttia. Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat vähentyneet reaalisesti verrattuna vuoteen 2010. Vuosina 2000-2019 koulutuksen kokonaiskäyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot olivat korkeimmillaan vuonna 2010.

Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 2000–2019

Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 2000–2019

Eri koulutussektoreiden menokehityksessä on eroja. Esi- ja perusopetuksen menot ovat kasvaneet reaalisesti vuoteen 2010 verrattuna. Muiden koulutussektoreiden menot ovat laskeneet. Eniten 2010-luvulla ovat laskeneet ammatillisen koulutuksen menot.

Koulutuksen käyttömenot olivat vuonna 2019 suhteessa bruttokansantuotteeseen 5,1 prosenttia. Osuus on laskenut vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2019 osuus oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Käyttömenot on muutettu vuoden 2019 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. Reaalinen muutos tarkoittaa, että hintojen muutoksen vaikutus on otettu huomioon. Vuodesta 2017 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin opintotuen asumislisän muutoksista johtuen.

Koulutuksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2019

Käyttökohde           milj. euroa             %
Esiopetus 1) 372 3,0
Perusopetus 5 081 41,4
Lukiokoulutus 753 6,1
Ammatillinen koulutus 1 819 14,8
Ammattikorkeakoulukoulutus 961 7,8
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 2) 2 287 18,6
Muu koulutus 479 3,9
Opintotuki 518 4,2
Yhteensä 12 269 100,0
1) 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa.
2) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.

Koulutuksen käyttömenot olivat yhteensä 12,3 miljardia euroa vuonna 2019. Suurimman osuuden koulutuksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin 5,1 miljardia euroa vuonna 2019. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksella ja -tutkimuksella, johon käytettiin 2,3 miljardia euroa ja ammatillisella koulutuksella, johon käytettiin 1,8 miljardia euroa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2019/kotal_2019_2021-05-07_tie_001_fi.html