Suomen virallinen tilasto

Koulutuksen talous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Koulutuksen käyttömenot ovat vähentyneet reaalisesti vuoden 2010 jälkeen
7.5.2020
Koulutuksen käyttömenot laskivat vuonna 2018 reaalisesti 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijakohtaiset menot pysyivät vuonna 2018 reaalisesti lähes ennallaan. Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat vähentyneet reaalisesti vuoden 2010 jälkeen. Vuosina 2000-2018 koulutuksen kokonaiskäyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot olivat korkeimmillaan vuonna 2010.

Kuvaus: Koulutuksen taloustilasto sisältää koko koulutusjärjestelmän talous ja kustannustietoja. Koulutuksen taloustilasto laatii koulutusjärjestelmän kustannustiedot kansallisten luokittelujen lisäksi myös kansainvälisten luokitusten ja käsitteistöjen mukaisesti mahdollistaen niiden kansainvälisen raportoinnin ja vertailun. Tiedot laaditaan kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED:in ja kansainvälisten organisaatioiden (Unesco, OECD, Eurostat) UOE-koulutustilastokyselyn mukaisilla rajauksilla ja määrittelyillä. Tiedot saadaan pääosin hallinnollisista rekistereistä. Tiedot perustuvat opetustoimen valtionosuusjärjestelmässä olevien oppilaitosten osalta Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja kunnallisen esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen osalta Tilastokeskuksen kuntien taloustilaston yhteydessä tehtyyn erillistiedonkeruuseen opetuksen valtionosuusjärjestelmää varten. Yliopistojen tiedot perustuvat valtion keskuskirjanpidon aineistoon ja Tilastokeskuksen tiede, teknologia ja tutkimustilastojen keräämiin tietoihin yliopistojen tutkimusmenoista. Valtion opintotukimenotiedot ovat Kelan opintoetuustilastoista. Tiedot ovat julkisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: koulutus, koulutuskustannukset, koulutusmenot, oppilaitokset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/index.html