Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.5.2007

Kuntasektorin kuukausipalkka oli 2 482 euroa lokakuussa 2006

Julkistusta korjattu 15.5.2007 klo 16.00*

Kuntien ja kuntayhtymien kuukausipalkkaisen kokoaikaisen henkilöstön kokonaisansio lokakuussa 2006 oli keskimäärin 2 482 euroa. Vastaava säännöllisen työajan keskiansio oli 2 370 euroa. Kymmenellä prosentilla kuukausipalkkaisista palkansaajista kokonaisansio oli vähemmän kuin 1 705 euroa (1.desiili), puolet tienasi alle 2 193 euroa (mediaani) ja kymmenen prosenttia yli 3 487 euroa (9.desiili).

Miesten säännöllisen työajan ansio oli 2 811 euroa ja naisten 2 255 euroa eli keskimäärin 80% miesten ansiosta. Ammattiluokituksen 4-numerotasolla vakioituna naisten ansiotaso oli noin 95% miesten ansiotasosta. Kuukausipalkkaisia koko- ja osa-aikaisia oli tilastossa kaikkiaan noin 410 000. Kuukausipalkkaisista oli kokoaikaisia 355 000. Henkilöstö näyttäisi lisääntyvän hienoisesti. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen palkkatilastoista.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansion vuosinousu oli 2,6 prosenttia. Vuositasolla kunnallisen yleisen sopimusalan säännöllinen ansio nousi 2,7 prosenttia, opettajien 2,6, teknisten 2,7 ja lääkärien sopimusalan säännöllinen ansio nousi 1,9 prosenttia. Oheisen palkkajakaumakuvion tulkinnassa on otettava huomioon ammattiryhmien sisäisissä rakenteissa tapahtuneet muutokset.

Kuntasektorin kokoaikaisten kokonaisansion jakautuminen joissakin tyypillisissä suurissa ammattiluokituksen ryhmissä lokakuussa 2000 ja 2006.

*Tuntipalkkaisia koskevat tiedot on poistettu julkistuksesta. Tiedot kuntien tuntipalkkaisten kokonaisansioista vuodelta 2006 on julkistettu 18.4.2007.

Lähde: Kuntasektorin palkat 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Jutila (09) 1734 3494, markku.jutila@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 15.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2006/ksp_2006_2007-05-15_tie_002.html