Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.5.2008

Kuntasektorin kuukausipalkka oli 2 571 euroa lokakuussa 2007

Tilastokeskuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien kuukausipalkkaisen kokoaikaisen henkilöstön kokonaiskeskiansio lokakuussa 2007 oli 2 571 euroa. Säännöllisen työajan keskiansio oli 2 498 euroa. Kymmenellä prosentilla kuukausipalkkaisista palkansaajista kokonaisansio oli vähemmän kuin 1 774 euroa (1.desiili), puolet tienasi alle 2 265 euroa (mediaani) ja 10 prosenttia yli 3 630 euroa (9.desiili).

Kuukausipalkkaisia koko- ja osa-aikaisia oli tilastossa kaikkiaan noin 407 000, joista kokoaikaisia oli 354 000. Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan.

Vuonna 2007 kuntasektorin ansiolaskentaa muutettiin siten, että opettajille laskettiin viikkoylitunneista muodostuvat ansiot säännöllisen työajan ansioksi. Säännöllisen työajan ansion luvut eivät täten ole opettajilla vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin. Tämä muutos vaikuttaa myös kyseisen ansion koko kuntasektorin keskiarvoihin. Seuraavassa kappaleessa esitetyt vuosimuutokset on laskettu vertailukelpoisten lukujen perusteella.

Kuntasektorin säännöllisen työajan ansion vuosimuutos oli 3,8 prosenttia, josta yleiskorotus 1.10.2007 oli 3,4 prosenttia. Kunnallisen yleisen sopimusalan säännöllisen työajan ansio nousi 3,8 prosenttia, opettajien 4,9, teknisten 4,6 ja lääkärien sopimusalan säännöllisen työajan ansio nousi 3,9 prosenttia. Pitkittyneiden sopimusneuvottelujen johdosta sairaanhoitajat eivät saaneet yleiskorotuksia vielä lokakuussa 2007, mikä pienentää yleisen sopimusalan palkkakehitystä. Sairaanhoitajien työtaistelu-uhka vaikutti myös lääkärien palkanlisiin alentavasti. Siirtyminen uusimuotoiseen palkkausjärjestelmään nosti opettajien palkkoja noin yhden prosentin.

Kuntasektorin palkkajakaumat eräissä suurissa ammattiryhmissä lokakuussa 2007

Kuntasektorin palkkajakaumat eräissä suurissa ammattiryhmissä lokakuussa 2007
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Lähde: Kuntasektorin palkat 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Jutila (09) 1734 3494, Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 2.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Kuukausipalkat 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2007/01/ksp_2007_01_2008-05-16_tie_001_fi.html