Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.4.2008

Kuntasektorin tuntipalkat olivat vuonna 2007 korkeimmat Uudellamaalla ja niiden kehitys oli nopeinta Päijät-Hämeessä

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllinen keskituntiansio oli lokakuussa 2007 korkeimmillaan Uudenmaan maakunnassa, missä se oli 12,89 euroa. Säännöllisen keskituntiansion kehitys oli nopeinta Päijät-Hämeessä, jossa se nousi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 6,2 prosenttia.

Tuntipalkat nousivat yleisesti maakunnissa, lukuunottamatta Keski-Pohjanmaata. Koko maan nousuprosentti ylitettiin yhdeksässä maakunnassa. Säännöllinen keskituntiansio oli koko maan keskiarvoa korkeampi sen sijaan vain kolmessa maakunnassa. Kuntasektorin tuntipalkkaisen henkilöstön määrä väheni 4,5 prosenttia. Maakunnittaisessa vertailussa ei ole huomioitu Ahvenanmaan lukuja tuntipalkkaisen henkilöstön vähäisen määrän vuoksi.

Tilastokeskus tiedustelee kuntasektorin tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedot kerran vuodessa. Tiedot tuntipalkkaisista saadaan kunnista ja kuntayhtymistä pääsääntöisesti lokakuulta. Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllinen keskituntiansio oli 12,18 euroa ja kokonaiskeskituntiansio 12,43 euroa. Ansiot nousivat 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Lokakuussa 2007 kuntasektorilla oli tuntipalkkaista henkilöstöä 15 136 henkilöä, joista naisia oli 2 355 ja miehiä 12 781. Naisten kokonaiskeskituntiansio oli 11,06 euroa ja miesten 12,66 euroa. Naisten tuntipalkat nousivat edellisestä vuodesta 3,9 ja miesten 3,1 prosenttia. Naiset ja miehet jakautuvat toisistaan poikkeavasti palkkaryhmiin. Miehistä 78 prosenttia kuului parhaiten palkattuun I- palkkaryhmään, kun naisista vain 41 prosenttia kuului tähän ryhmään. Perustuntipalkat määräytyvät palkkaryhmän perusteella ja palkkaryhmä puolestaan määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan..

Säännöllisen työajan ansio ja sen kehitys vuonna 2007 Manner-Suomessa maakunnittain

Säännöllisen työajan ansio ja sen kehitys vuonna 2007 Manner-Suomessa maakunnittain

Kokonaiskeskituntiansio miehillä ja naisilla palkkaryhmittäin vuonna 2007

Palkkaryhmä lukumäärä kokonaiskeskituntiansio
Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet
Yhteensä 15 136 2 355 12 781 12,43 11,06 12,66
1A 1 482 52 1 430 14,99 13,41 15,04
1B 6 158 415 5 743 13,22 12,24 13,29
1C 3 294 503 2 791 11,97 11,50 12,05
2A 1 488 433 1 055 11,28 11,24 11,30
2B 1 150 498 652 10,39 10,47 10,34
3 972 307 665 9,10 8,99 9,14
4 437 115 322 8,34 8,05 8,43

Lähde: Kuntasektorin palkat 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Terhi Öberg (09) 1734 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Tuntipalkat 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2007/02/ksp_2007_02_2008-04-18_tie_001_fi.html