Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.4.2009

Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllinen keskituntiansio oli 12,73 euroa lokakuussa 2008

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllinen keskituntiansio oli 12,73 euroa lokakuussa 2008. Ansio nousi 4,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Naisilla säännöllinen keskituntiansio oli 11,47 euroa ja miehillä 12,92 euroa. Naisten tuntipalkat nousivat edellisestä vuodesta 4,5 ja miesten 4,4 prosenttia.

Tilastokeskus tiedustelee kuntasektorin tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedot kerran vuodessa. Tiedot tuntipalkkaisista saadaan kunnista ja kuntayhtymistä pääsääntöisesti lokakuulta. Lokakuussa 2008 kuntasektorilla oli tuntipalkkaista henkilöstöä 14 568 henkilöä, joista naisia oli 2 322 ja miehiä 12 246.

Naisten kokonaiskeskituntiansio oli 11,57 euroa ja miesten 13,24 euroa. Naiset ja miehet jakautuvat toisistaan poikkeavasti palkkaryhmiin. Miehistä 78 prosenttia kuului parhaiten palkattuun I- palkkaryhmään, kun naisista vain 43 prosenttia kuului tähän ryhmään. Perustuntipalkat määräytyvät palkkaryhmän perusteella ja palkkaryhmä puolestaan määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan.

Taulukko 1. Kokonaiskeskituntiansio kuntasektorilla sukupuolen ja palkkaryhmän mukaan vuonna 2008

Palkkaryhmä Lukumäärä Kokonaiskeskituntiansio
Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet
1 10 528 989 9 539 13,67 12,49 13,77
1A 1 535 72 1463 15,65 13,84 15,72
1B 5 941 424 5 517 13,72 12,71 13,78
1C 3 052 493 2 559 12,52 12,07 12,59
2 2 491 888 1 603 11,37 11,29 11,41
2A 1 409 419 990 11,80 11,69 11,84
2B 1 082 469 613 10,73 10,87 10,64
3 964 302 662 9,54 9,42 9,59
4 403 100 303 8,53 8,42 8,57
Yhteensä 14 568 2 322 12 246 13,02 11,57 13,24

Tiedot on tuotettu TOL 2008 –luokituksella.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Terhi Öberg (09) 1734 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Tuntipalkat 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2008/02/ksp_2008_02_2009-04-20_tie_001_fi.html