Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2013

Toimialaluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 420 792 360 880 2 979 2 712
Naiset 341 011 290 038 2 860 2 643
Miehet 79 781 70 842 3 448 3 174
01 Kasvinviljely, kotieläin- ja riistatalous Yhteensä 3 502 1 712 2 620 2 609
Naiset 1 754 796 2 582 2 580
Miehet 1 748 916 2 653 2 639
02 Metsätalous ja puunkorjuu Yhteensä 50 41 3 798 3 797
Naiset 20 19 3 467 3 258
Miehet 30 22 4 129 4 168
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 12 10 2 737 2 520
Naiset 2 1         ..         ..
Miehet 10 9         ..         ..
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Yhteensä 46 37 2 459 2 295
Naiset 28 21 2 441 2 293
Miehet 18 16 2 484 2 329
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Yhteensä 16 14 2 656 2 536
Naiset 3 3         ..         ..
Miehet 13 11         ..         ..
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 1 144 1 091 3 364 3 321
Naiset 313 291 3 132 2 927
Miehet 831 800 3 454 3 389
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 1 139 1 076 3 004 2 796
Naiset 328 302 2 790 2 539
Miehet 811 774 3 086 2 944
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 256 243 3 018 2 770
Naiset 57 53 3 001 2 661
Miehet 199 190 3 023 2 847
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Yhteensä 213 202 3 018 2 715
Naiset 82 79 2 866 2 680
Miehet 131 123 3 114 2 748
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Yhteensä 73 63 3 064 3 058
Naiset 43 36 3 045 2 958
Miehet 30 27 3 084 3 157
41 Talonrakentaminen Yhteensä 334 293 3 555 3 584
Naiset 147 127 3 126 3 129
Miehet 187 166 3 847 3 685
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 358 305 3 237 3 270
Naiset 93 81 3 064 3 073
Miehet 265 224 3 297 3 335
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 385 309 2 719 2 373
Naiset 108 85 2 685 2 340
Miehet 277 224 2 731 2 401
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 78 75 2 467 2 276
Naiset 28 26 2 276 2 252
Miehet 50 49 2 561 2 284
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) Yhteensä 25 7         ..         ..
Naiset 18 5         ..         ..
Miehet 7 2         ..         ..
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 969 938 2 920 2 778
Naiset 243 231 2 858 2 737
Miehet 726 707 2 939 2 785
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 665 631 2 961 2 752
Naiset 213 197 2 688 2 482
Miehet 452 434 3 071 2 885
55 Majoitus Yhteensä 7 6         ..         ..
Naiset 5 4         ..         ..
Miehet 2 2         ..         ..
56 Ravitsemistoiminta Yhteensä 9 675 8 146 2 202 2 128
Naiset 9 045 7 608 2 201 2 126
Miehet 630 538 2 218 2 151
61 Televiestintä Yhteensä 109 94 2 515 2 347
Naiset 86 73 2 499 2 329
Miehet 23 21 2 577 2 354
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Yhteensä 410 394 3 084 2 887
Naiset 144 138 3 051 2 869
Miehet 266 256 3 101 2 889
63 Tietopalvelutoiminta Yhteensä 273 259 3 268 3 130
Naiset 129 119 3 268 3 137
Miehet 144 140 3 269 3 119
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 613 544 2 696 2 366
Naiset 340 287 2 350 2 164
Miehet 273 257 3 057 3 043
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut Yhteensä 82 76 3 319 3 222
Naiset 59 55 3 229 3 190
Miehet 23 21 3 550 3 664
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 8 717 7 982 3 049 2 823
Naiset 4 317 3 877 2 772 2 482
Miehet 4 400 4 105 3 304 3 211
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle Yhteensä 53 50 2 390 2 288
Naiset 39 36 2 412 2 288
Miehet 14 14 2 342 2 302
75 Eläinlääkintäpalvelut Yhteensä 337 274 2 955 2 726
Naiset 222 173 2 963 2 705
Miehet 115 101 2 939 2 837
78 Työllistämistoiminta Yhteensä 106 64 2 355 2 293
Naiset 66 39 2 487 2 522
Miehet 40 25 2 155 2 107
79 Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; varauspalvelut Yhteensä 3 3         ..         ..
Naiset 3 3         ..         ..
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 10 458 8 913 2 253 2 051
Naiset 7 110 5 869 2 131 2 000
Miehet 3 348 3 044 2 468 2 217
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Yhteensä 308 278 2 494 2 259
Naiset 287 259 2 447 2 256
Miehet 21 19 3 138 2 551
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 46 652 41 246 3 055 2 751
Naiset 32 055 27 888 2 894 2 613
Miehet 14 597 13 358 3 378 3 062
85 Koulutus Yhteensä 87 823 73 202 3 475 3 489
Naiset 63 745 51 915 3 373 3 414
Miehet 24 078 21 287 3 717 3 668
86 Terveyspalvelut Yhteensä 123 594 105 150 3 185 2 813
Naiset 107 148 90 473 3 045 2 767
Miehet 16 446 14 677 4 033 3 279
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 32 394 27 936 2 714 2 679
Naiset 29 919 25 660 2 709 2 679
Miehet 2 475 2 276 2 775 2 683
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 80 195 70 932 2 436 2 372
Naiset 76 397 67 845 2 429 2 369
Miehet 3 798 3 087 2 592 2 449
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta Yhteensä 1 682 1 515 2 862 2 716
Naiset 823 726 2 778 2 624
Miehet 859 789 2 937 2 789
91 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta Yhteensä 6 033 5 134 2 524 2 378
Naiset 4 674 3 933 2 520 2 377
Miehet 1 359 1 201 2 539 2 383
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 1 944 1 590 2 397 2 316
Naiset 864 663 2 331 2 268
Miehet 1 080 927 2 443 2 359
96 Muut henkilökohtaiset palvelut Yhteensä 35 28 2 123 1 990
Naiset 33 26         ..         ..
Miehet 2 2         ..         ..
98 Kotitaloudet; tavaroiden ja palv. tuottaminen omaan käyttöön Yhteensä 6 6         ..         ..
Naiset 6 6         ..         ..
99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Yhteensä 3 3         ..         ..
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 1 1         ..         ..
Toimiala tuntematon Yhteensä 15 8         ..         ..
Naiset 13 8         ..         ..
Miehet 2         ..         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2013, Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_006_fi.html