Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2013

Toimialaluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 420 792 360 880 2 979 2 712
Naiset 341 011 290 038 2 860 2 643
Miehet 79 781 70 842 3 448 3 174
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 3 344 1 608 2 618 2 611
Naiset 1 677 744 2 582 2 583
Miehet 1 667 864 2 649 2 639
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 9 643 8 115 2 201 2 127
Naiset 9 018 7 582 2 200 2 125
Miehet 625 533 2 218 2 150
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 8 283 7 585 3 047 2 798
Naiset 4 050 3 638 2 762 2 464
Miehet 4 233 3 947 3 303 3 213
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 4 956 4 284 2 285 2 103
Naiset 2 497 2 013 2 144 2 005
Miehet 2 459 2 271 2 402 2 199
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 4 195 3 500 2 082 1 986
Naiset 3 920 3 250 2 080 1 988
Miehet 275 250 2 106 1 918
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 17 315 15 535 3 212 2 736
Naiset 12 479 11 129 2 954 2 596
Miehet 4 836 4 406 3 849 3 406
8412 Terv.huollon, opetuksen, kulttuurin, muiden yhteiskuntapalveluiden hallinto Yhteensä 22 030 18 916 2 896 2 619
Naiset 17 981 15 442 2 850 2 613
Miehet 4 049 3 474 3 093 2 643
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 5 642 5 549 3 149 3 084
Naiset 583 546 2 942 2 936
Miehet 5 059 5 003 3 172 3 093
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 38 341 30 905 3 316 3 370
Naiset 30 830 24 203 3 237 3 310
Miehet 7 511 6 702 3 600 3 559
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 22 842 19 887 3 711 3 716
Naiset 16 343 14 018 3 621 3 661
Miehet 6 499 5 869 3 921 3 869
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 17 961 15 485 3 467 3 546
Naiset 10 543 8 946 3 347 3 462
Miehet 7 418 6 539 3 627 3 628
8542 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja AMK:issa Yhteensä 3 444 2 941 3 944 4 051
Naiset 2 061 1 771 3 806 3 938
Miehet 1 383 1 170 4 151 4 290
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 76 376 65 626 3 217 2 916
Naiset 64 110 54 523 3 072 2 863
Miehet 12 266 11 103 3 918 3 276
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 36 226 30 407 3 157 2 685
Naiset 33 346 27 942 3 026 2 667
Miehet 2 880 2 465 4 605 3 611
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 8 586 7 200 2 987 2 707
Naiset 7 490 6 245 2 869 2 681
Miehet 1 096 955 3 737 3 138
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 14 036 11 995 2 709 2 678
Naiset 13 407 11 430 2 709 2 682
Miehet 629 565 2 698 2 591
8720 Kehitysvammaisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut Yhteensä 6 373 5 484 2 719 2 671
Naiset 5 476 4 653 2 709 2 670
Miehet 897 831 2 776 2 673
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 8 788 7 659 2 679 2 652
Naiset 8 346 7 260 2 679 2 655
Miehet 442 399 2 674 2 609
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 901 2 623 2 826 2 807
Naiset 2 401 2 146 2 803 2 789
Miehet 500 477 2 928 2 916
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 20 404 17 370 2 574 2 524
Naiset 19 372 16 506 2 574 2 529
Miehet 1 032 864 2 558 2 407
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 50 498 46 002 2 325 2 281
Naiset 49 341 44 962 2 321 2 280
Miehet 1 157 1 040 2 478 2 389
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 9 024 7 342 2 769 2 626
Naiset 7 458 6 194 2 784 2 640
Miehet 1 566 1 148 2 695 2 531
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 439 3 757 2 483 2 345
Naiset 3 596 3 017 2 483 2 345
Miehet 843 740 2 481 2 342

Lähde: Kuntasektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2013, Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_008_fi.html