Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2013

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 10 155 14,24 14,22
Naiset 1 426 13,18 13,23
Miehet 8 729 14,38 14,32
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 6         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 1         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 7         ..         ..
Miehet 7         ..         ..
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 564 15,28 15,14
Naiset 15 15,28 14,84
Miehet 549 15,28 15,15
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 5         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 7         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
Miehet 6         ..         ..
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 57 13,38 13,95
Naiset 15 13,60 14,29
Miehet 42 13,34 13,95
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 22 14,58 14,67
Naiset 9         ..         ..
Miehet 13         ..         ..
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 75 14,81 14,67
Naiset 13 14,19 14,45
Miehet 62 14,94 14,73
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 1 227 14,51 14,26
Naiset 150 15,31 15,32
Miehet 1 077 14,40 14,15
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 7         ..         ..
Miehet 7         ..         ..
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 9         ..         ..
Naiset 8         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 16 13,72 14,22
Miehet 16 13,72 14,22
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 1 333 12,40 12,59
Naiset 545 12,62 12,70
Miehet 788 12,26 12,50
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 318 14,89 14,55
Naiset 76 14,51 14,53
Miehet 242 15,00 14,56
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 2 214 14,79 14,70
Naiset 42 13,71 14,23
Miehet 2 172 14,81 14,71
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 693 15,46 15,21
Naiset 14 12,81 12,13
Miehet 679 15,49 15,22
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 33 15,29 15,22
Naiset 5         ..         ..
Miehet 28         ..         ..
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 413 16,21 15,89
Naiset 6         ..         ..
Miehet 407         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 84 14,15 14,59
Naiset 19 13,46 13,24
Miehet 65 14,19 14,73
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 132 15,28 14,54
Naiset 29 9,42 9,28
Miehet 103 15,56 14,64
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 24 14,19 13,27
Naiset 5         ..         ..
Miehet 19         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 096 14,00 13,98
Naiset 30 13,82 13,65
Miehet 1 066 14,01 14,00
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 149 12,53 12,53
Naiset 138 12,56 12,51
Miehet 11 12,15 13,31
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 214 13,18 13,50
Naiset 114 13,02 13,18
Miehet 100 13,34 13,55
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 292 13,36 13,49
Naiset 151 12,17 12,58
Miehet 1 141 13,50 13,63
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 12 13,02 12,65
Naiset 9         ..         ..
Miehet 3         ..         ..
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 111 12,53 12,69
Naiset 25 12,37 12,72
Miehet 86 12,59 12,49
Tuntematon Yhteensä 28 11,08 10,84
Naiset 4         ..         ..
Miehet 24         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2013, Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_013_fi.html