Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.11.2004

Korkean teknologian kaupassa suuria eroja EU-maissa

Korkean teknologian vientiin erikoistuivat vuonna 2002 EU-maista selkeimmin Irlanti ja Britannia. Myös Suomi, Alankomaat ja Ranska olivat maita, joiden ulkomaankaupassa korkean teknologian tuotteilla oli suuri merkitys. Korkean teknologian vientiin erikoistumista kuvaava indeksi olikin positiivinen vain näillä EU:n silloisilla jäsenmailla. Indeksi oli korkein Irlannilla (0,39) ja Britannialla (0,23). Suomen erikoistumisindeksi oli 0,14. Suomen indeksi oli vielä vuonna 1995 niukasti negatiivinen. Heikoimmin viennissään korkeaan teknologiaan erikoistuivat Espanja, Portugali ja Kreikka.

Tuoteryhmätasolla Suomen korkean teknologian vienti painottui muihin verrattuna suhteellisesti voimakkaammin elektroniikkaan ja tietoliikennevälineisiin, Ruotsin ei-sähköisiin koneisiin, Britannian aseisiin, Tanskan lääkeaineisiin, Ranskan avaruuteen ja ilmailuun, Irlannin tieto- ja toimistokoneisiin ja Saksan vienti tieteellisiin instrumentteihin.

Suomen ohella mm. Irlannissa tietoliikennevälineillä on keskeinen asema korkean teknologian viennissä ja tieto- ja toimistokoneet ovat tärkeitä vientituotteita myös Alankomaissa. Viennin erityispiirteitä ovat myös aseiden merkittävä rooli monessa maassa kuten Itävallassa ja Italiassa. Indeksi saavutti korkeimman yksittäisen arvonsa 0,66 Irlannin tieto- ja toimistokoneiden viennissä. Etenkin pienten tuoteryhmien indeksit kuitenkin vaihtelevat vuosittain melkoisesti.

Korkean teknologian tuotteiden vienti tuoteryhmittäin EU-maissa vuonna 2002,
suhteellisen erikoistumisen indeksi

Maa Avaruus ja ilmailu Tieto- ja toimisto-koneet Elektroniikka ja tietoliikenne-välineet Lääke-aineet Tieteelliset instrumentit Sähköiset koneet ja laitteet Kemi-kaalit Ei-sähköiset koneet Aseet Hitech-vienti
Irlanti -0,83 0,66 0,45 0,35 0,14 -0,18 -0,86 -0,66 -1,00 0,39
Britannia 0,25 0,20 0,31 0,03 0,14 0,34 0,15 0,17 0,47 0,23
Suomi -0,92 -0,69 0,53 -0,78 0,04 -0,25 -0,65 -0,35 0,32 0,14
Alankomaat -0,66 0,54 -0,26 -0,17 0,10 0,05 0,10 -0,37 -0,92 0,11
Ranska 0,44 -0,27 -0,06 0,03 -0,03 -0,28 0,26 0,01 0,05 0,06
Saksa 0,10 -0,18 -0,04 -0,30 0,18 0,11 0,07 0,10 -0,35 -0,02
Tanska -0,73 -0,32 0,03 0,55 0,08 -0,18 -0,05 -0,78 -0,56 -0,02
Itävalta -0,36 -0,29 0,07 0,33 -0,20 0,23 -0,47 -0,08 0,36 -0,05
Ruotsi -0,27 -0,58 0,13 -0,14 0,07 0,02 -0,73 0,20 -0,51 -0,07
Luxemburg -0,95 -0,19 0,27 -0,97 -0,28 -0,79 -0,62 -0,91 -0,95 -0,11
Italia -0,23 -0,62 -0,42 0,12 -0,40 -0,29 -0,28 0,14 0,22 -0,31
Belgia -0,88 -0,33 -0,51 0,14 -0,50 -0,35 -0,17 -0,09 -0,50 -0,38
Kreikka -0,06 -0,74 -0,40 -0,26 -0,73 -0,67 0,06 -0,94 -0,70 -0,40
Portugali -0,57 -0,49 -0,30 -0,56 -0,68 0,18 -0,52 -0,94 0,19 -0,44
Espanja -0,53 -0,63 -0,48 -0,28 -0,50 -0,55 -0,08 -0,30 0,04 -0,47

Taulukon indeksit kuvaavat EU-maiden erikoistumista korkean teknologian vientiin. Tarkastelu perustuu nk. relative specialisation -indeksiin, jossa luvut vaihtelevat välillä ± 1 maan ulkomaankaupan erikoistumisesta riippuen. Mitä positiivisempi luku on, sitä voimakkaammin maa on muihin verrattuna keskittynyt korkean teknologian vientiin. Taulukossa lihavoidut luvut kuvaavat maakohtaisesti korkeinta arvoa. Alleviivatut luvut ovat tuoteryhmäkohtaisesti korkeimpia arvoja. Tuoteryhmätasolla suhteellisesti erikoistuneinta korkean teknologian vienti on niissä maissa, joissa tietyn tuoteryhmän indeksi on korkein sekä maakohtaisesti että verrattuna muihin maihin. Nämä luvut on lihavoitu ja alleviivattu taulukossa.

Lähde: Korkean teknologian ulkomaankauppa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 25.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkean teknologian ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktek/2002/ktek_2002_2004-11-25_tie_001.html