Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 3.9.2004

Kuntien talous heikkeni tammi-kesäkuussa 2004

Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet pienentyivät tammi-kesäkuussa 2004 reilusti alle puoleen edellisestä vuodesta toimintakatteen heikkenemisen ja verotulojen vähentymisen vuoksi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot, ilman kuntien liikelaitoksia, kasvoivat vuoden 2004 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 % edellisestä vuodesta. Palkat ja palkkiot olivat 4 % ja palvelujen ostot 10 % suuremmat kuin vuoden 2003 tammi-kesäkuussa.

Kuntien toimintatulot kasvoivat 6 % vuoden 2004 tammi-kesäkuussa edellisestä vuodesta. Myyntitulot lisääntyivät 14 % ja maksutulot 7 %. Verotulot pienenivät 2 %. Valtionosuudet puolestaan kasvoivat 11 %.

Kuntien vuosituotot ja -kulut 2001 - 2004/2, neljänneksittäin

kuva

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, teuvo.laukkarinen@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 3.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2004/02/ktn_2004_02_2004-09-03_tie_001.html