Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 10.12.2004

Kuntien talous tammi-syyskuussa 2004

Korjaus 3.12.2004 ilmestyneeseen kuntien talouden neljännesvuositilaston tilastojulkistukseen. Kuntien toimintamenot kasvoivat 5 % eivätkä 6% kuten aiemmin mainittiin. Luku on korjattu oheiseen tekstiin

Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet pienenivät tammi-syyskuussa 2004 lähes puoleen edellisestä vuodesta toimintakatteen heikkenemisen ja verotulojen vähenemisen vuoksi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot, ilman kuntien liikelaitoksia, kasvoivat vuoden 2004 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 5 % edellisestä vuodesta. Palkat ja palkkiot olivat 3 % ja palvelujen ostot 9 % suuremmat kuin vuoden 2003 tammi-syyskuussa.

Kuntien toimintatulot kasvoivat 6 % vuoden 2004 tammi-syyskuussa edellisestä vuodesta. Myyntitulot lisääntyivät 15 % ja maksutulot 4 %. Verotulot vähenivät alle prosentin. Valtionosuudet puolestaan kasvoivat 11 %.

Kuntien vuosituotot ja -kulut 2001 - 2004/3, neljänneksittäin

kuva

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 10.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2004/03/ktn_2004_03_2004-12-10_tie_001.html