Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Ennakollisia kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia), 1.– 2. neljännes 2008

  1.–2. neljännes 1.–2. neljännes Muutos       
2008 2007 1–2/2007 –
1–2/2008
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 3321 3177 4,5
siitä: Myyntitulot 1153 1151 0.2
Maksutulot 648 579 11,9
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 77 72 6,9
-Toimintamenot 14787 13707 7,9
siitä: Palkat ja palkkiot 4553 4252 7,1
Palvelujen ostot 5869 5405 8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 808 751 7,6
Avustukset 980 955 2,6
=Toimintakate (+ tai -) -11390 -10459 8,9
+Verotulot 9282 8590 8,1
+Valtionosuudet 3297 2931 12,5
+Rahoitustulot 326 304 7,2
-Rahoitusmenot 166 127 30,7
=Vuosikate (+ tai -) 1349 1239 8,9
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 889 1008 -11,8
Investointitulot yhteensä 253 268 -5.6
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 7862 7379 6,5

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2008, ennakkotieto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2008, Ennakollisia kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia), 1.– 2. neljännes 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2008/02/ktn_2008_02_2008-08-15_tau_001_fi.html