Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 29.5.2009

Kuntien verotulot vähenivät tammi- maaliskuussa 2009

Kuntien verotulot laskivat prosentin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Toimintakatteen heikkenemisestä ja verotulojen laskusta oli seurauksena kuntien vuosikatteen pieneneminen kolmanneksella edellisvuoden vastaavasta ajasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2009 tammi - maaliskuussa reilut 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyi 4 prosenttia.

Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 11 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot laskivat 6 prosenttia ja maksetut avustukset kasvoivat 13 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 2 prosenttia tammi - maaliskuussa 2009 edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat vajaat 12 prosenttia ja maksutulot 8 prosenttia.

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä kuntien valtionosuudet kasvoivat 5 prosenttia. Toimintakatteen 7 prosentin heikkenemisen ja verotulojen laskun vuoksi kuntien yhteenlaskettujen vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate, pieneni 33 prosenttia vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut neljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut neljänneksittäin

Vuoden 2009 tammi-maaliskuussa kuntien investointimenot kasvoivat 44 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kaikki investointimenoerät kasvoivat. Investointitulot pienenivät 13 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2009 maaliskuun lopussa 12 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eikä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 1. neljännes 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (236,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 1. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2009/01/ktn_2009_01_2009-05-29_tie_001_fi.html