Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1.–4. neljännes 1.–4. neljännes Muutos
2010 2009 1.–4./2009 –
1.–4./2010
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 7 970 7 688 3,7
siitä: Myyntitulot 3 072 2 879 6,7
         Maksutulot 1 507 1 398 7,8
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 364 332 9,6
-Toimintamenot 33 367 32 230 3,5
siitä:  Palkat ja palkkiot 9 667 9 683 -0,2
          Palvelujen ostot 14 707 13 482 9,1
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 514 1 481 2,2
          Avustukset 1 908 2 094 -8,9
=Toimintakate (+ tai -) -25 033 -24 210 3,4
+Verotulot 18 460 17 861 3,4
+Valtionosuudet 7 339 6 751 8,7
+Rahoitustulot 827 804 2,9
-Rahoitusmenot 255 327 -22,0
=Vuosikate (+ tai -) 1 339 879 52,3
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 3 016 2 558 17,9
Investointitulot yhteensä 2 437 742 228,4
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 10 158 9 464 7,3

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 25.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/04/ktn_2010_04_2011-02-25_tau_001_fi.html