Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 24.2.2012

Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi–joulukuussa 2011

Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi–joulukuussa 2011 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 3 prosenttia ja valtionosuudet 4 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate pieneni 5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2011 aikana 4 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoivat 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 4 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 7 prosenttia ja maksetut avustukset prosentin.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 5 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 7 prosenttia ja maksutulot 3 prosenttia.

Vuoden 2011 tammi-joulukuussa kuntien valtionosuudet kasvoivat 4 prosenttia ja verotulot 3 prosenttia. Toimintakate heikkeni 3 prosenttia ja vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 5 prosenttia.

Kuntien investointimenot vähenivät 6 prosenttia ja investointitulot 67 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2011 lopussa prosentin suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua, kun kunnat korjaavat aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Vuodesta 2011 lähtien tilasto kuvaa Manner-Suomen kuntia, eivätkä Ahvenanmaan kunnat siten ole enää mukana tilaston perusjoukossa. Vuosien 2001–2010 osalta tilasto kuvaa koko maata.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/04/ktn_2011_04_2012-02-24_tie_001_fi.html