Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Volyymilaskenta uudistui (11.5.2006)
Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Myös neljännesvuositilinpidon menetelmät uudistetaan vastaavasti. Uudistetut aikasarjat 1975-2004 julkaistiin maaliskuun lopussa. Vuotta 2005 koskevat tiedot ja vuoden 2006 ensimmäinen neljännes julkaistaan 9.6.2006.

Julkaisuarkisto

Viittausohje:

Tilasto: Kokonaistuotannon neljännespikaennakko [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktne/index.html