Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia vuonna 2004

Koko talouden palkkasumma vuonna 2004 oli 4,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2003. Vastaava kasvu vuonna 2003 oli 3,4 prosenttia. Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuonna 2004. Palkkasumman kasvu oli nopeampaa edellisvuoteen verrattuna teollisuudessa, rakentamisessa, kaupassa, julkisella sektorilla, rahoitustoiminnassa ja muissa palveluissa. Kasvu hidastui ainoastaan yksityisessä koulutuksessa sekä yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

Palkkasumman vuosimuutos 2003-2004 neljänneksittäin, %

  1.
neljännes
2.
neljännes
3.
neljännes
4.
neljännes
Koko
vuosi 2004
Koko
vuosi 2003
Koko talous 4,7 3,6 4,5 5,3 4,5 3,4
Teollisuus 4,1 2,0 4,0 4,2 3,5 1,7
Rakentaminen 4,4 3,6 6,7 9,8 6,2 3,4
Kauppa 4,9 5,3 5,9 6,0 5,5 4,1
Julkinen sektori 5,5 4,4 4,0 5,1 4,7 4,6
Koulutus * 5,8 5,1 5,3 5,1 5,3 5,5
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut * 9,6 8,5 8,4 8,7 8,8 9,0
Rahoitustoiminta 5,2 0,9 -1,2 1,6 1,6 0,6
Muut palvelut 4,0 3,5 4,3 5,4 4,3 3,5

* Ilman julkista sektoria

Palkkasumma kasvoi 5,3 prosenttia vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä

Teollisuusyritysten palkkasumma oli vuoden 2004 loka-joulukuussa 4,2 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana jaksona. Vuoden 2003 vastaavana ajanjaksona teollisuuden palkkasumma kasvoi 2,0 prosenttia. Palkkasumma kasvoi vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Eniten palkkasumma kohosi autojen ja perävaunujen valmistuksessa, jossa lisäys oli 10 prosenttia.

Rakennusyritysten palkkasumman lisäys oli vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä 9,8 prosenttia. Vuoden 2003 vastaavana ajanjaksona palkkasumma kasvoi 6,0 prosenttia.

Kaupan palkkasumma kohosi loka-joulukuussa 6,0 prosenttia. Kasvu oli nopeampaa vuodentakaiseen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 4,4 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvua oli edelleen eniten autokaupassa, 8,0 prosenttia. Tukkukaupassa palkkasumman lisäys oli 5,8 prosenttia ja vähittäiskaupassa 5,3 prosenttia.

Julkisella sektorilla ja yksityisessä koulutuksessa palkkasummat kasvoivat 5,1 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kasvu oli hieman nopeampaa kuin edellisvuonna, 8,7 prosenttia. Rahoitustoiminnan palkkasumma kasvoi 1,6 prosenttia.

Muiden palvelualojen palkkasumma kasvoi vuoden 2004 loka-joulukuussa 5,4 prosenttia. Vuoden 2003 vastaavana ajanjaksona muiden palvelualojen palkkasumman lisäys oli 3,3 prosenttia. Kasvua oli eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 7,2 prosenttia. Hitaimmin palkkasumma kasvoi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä, joissa lisäys oli 3,7 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 10-12/2004 ja 10-12/2003, %

kuva

Seuraavalla julkaisukerralla oheisen taulukot-linkin takana olevissa Excel- ja tietokantataulukoissa esitetyt kausitasoitetut aikasarjat tuotetaan TRAMO/SEATS-menetelmällä tähän saakka käytössä olleen X11-menetelmän sijasta. Eurostatin suosittelema menetelmän vaihto parantaa kausitasoitettujen tietojen laatua ja kansainvälistä vertailtavuutta. Uusi menetelmä poistaa kausivaihtelun vaikutukset aiempaa menetelmää tehokkaammin. Kausitasoitetut sarjat ja trendit sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat hieman aiemmin julkaistuista. Sarjojen tulkinta ei muutu.


Päivitetty 14.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2004, Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia vuonna 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2004/12/ktps_2004_12_2005-02-14_kat_001.html