Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2022, tammikuu

Palkkasumman kasvu hidastui 1,8 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 1,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui edellisvuoden ensimmäisestä neljänneksestä, jolloin palkkasumman lisäys oli 8,1 prosenttia. Maaliskuussa koko talouden palkkasumma laski 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu hidastui ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikilla päätoimialoilla koulutuspalveluita ja julkista sektoria lukuun ottamatta. Palkkasumma laski teollisuudessa, rahoitustoiminnassa ja rakentamisessa.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla I/2009 ja I/2008, %

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 6,1 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Teollisuuden palkkasumman kasvu oli vielä vuosi sitten 7,2 prosenttia. Voimakkaimmin palkkasumma laski sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistuksessa (21,6 %) sekä muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa (21,6 %). Myös monella muulla teollisuuden toimialalla palkkasumma oli selvässä laskussa. Alatoimialoista palkkasummaa kasvattivat eniten metallimalmien louhinta (16,8 %) sekä viemäri- ja jätevesihuolto (14,4 %).

Rakentamisen palkkasumma laski tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia. Toimialan palkkasumman kasvu oli vuosi sitten vastaavaan aikaan 12,1 prosenttia. Heikoimmin rakentamisen toimialalla kehittyi talonrakentaminen, jonka palkkasumma laski tuoreimmalla vuosineljänneksellä 4,8 prosenttia. Maa- ja vesi rakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan palkkasummat edelleen nousivat, kasvun hidastumisesta huolimatta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajanjaksostaan. Kasvu oli selvästi hitaampaa kuin viime vuonna, jolloin vastaava muutos oli 8 prosenttia. Alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten vähittäiskaupassa (4,3 %). Tukkukaupassa jäätiin tammi-maaliskuussa 0,3 prosentin kasvuun ja autokaupassa palkkasumma supistui 0,1 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu voimistui vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 5,8 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kehitys oli ripeää edellisen vuoden tapaan. Alan palkkasumma nousi 10,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu (7,8 %) nopeutui vuoden takaista vertailuajankohdastaan. Rahoitustoiminnassa palkkasumman laski 2,9 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Kasvu hidastui selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin palkkasumma lisäys oli 9,7 prosenttia. Palvelualoista voimakkaimmin kasvoi taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimiala, jossa palkkasumma kohosi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 11,6 prosenttia. Heikointa kehitys oli kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa palkkasumma supistui 0,1 prosenttia.

Työllisyyden heikentyminen hidastaa palkkasumman kasvua

Työllisyyden kasvu on pysytellyt pitkään kahden prosentin tuntumassa, alkaen kuitenkin hidastua viime vuoden loppupuolella. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisyys pieneni ensimmäistä kertaa lähes viiden kasvaneen vuoden jälkeen. Työllisten määrä laski tuoreimmalla vuosineljänneksellä noin prosentin viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä näkyy selvästi myös palkkasumman kasvun taittumisena. Palkkasumman heikko ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu selittyy myös osaltaan tulospalkkioiden vähentymisellä useilla toimialoilla.

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa on palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin kasvussa neljännesvuosia tarkasteltaessa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Kasvun kiihtyminen vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 14.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2009, Palkkasumman kasvu hidastui 1,8 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/03/ktps_2009_03_2009-05-14_kat_001.html