Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2010 06-08/2010 09-11/2010 12/2010-02/2011 02/2011
Hela ekonomin (A-X) 1,4 2,7 3,6 5,3 5,8
Industri (BCDE) -1,2 0,1 2,6 4,7 5,9
Byggverksamhet (F) 0,0 2,6 6,9 10,8 10,7
Handel (G) 0,4 1,7 3,6 6,2 6,3
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 0,4 3,1 4,1 6,8 7,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1,1 2,7 3,7 6,8 7,6
Offentlig sektor (OPQ) 4,3 3,8 2,5 2,5 2,4
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,6 4,6 3,7 3,9 4,4
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,6 6,0 4,3 6,0 6,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2011, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/02/ktps_2011_02_2011-04-12_tau_001_sv.html