Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumman kasvu kiihtyi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu on kiihtynyt, sillä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia. Palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa kaikilla päätoimialoilla. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli rakennusalalla, jossa palkkasumma kohosi yli kymmenen prosenttia vuoden takaista korkeammalle tasolle. Maltillisinta palkkasumman kasvu oli julkisella sektorilla, jossa kasvua edellisvuoteen oli 2,2 prosenttia.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset II/2010-I/2011 neljänneksittäin, % (TOL 2008)

  II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011
Koko talous (A-X) 1,5 2,8 3,6 5,6
Teollisuus (BCDE) -2,3 1,2 3,0 5,6
Rakentaminen (F) -0,2 3,9 6,5 10,2
Kauppa (G) 0,8 1,7 4,1 6,9
Muut palvelut (HIJLMNRS) 1,7 2,5 4,1 7,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,8 2,0 4,0 6,8
Julkinen sektori (OPQ) 4,0 3,5 2,6 2,2
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 4,9 4,1 3,6 4,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 5,2 5,6 4,1 6,4

Rakennusala vauhditti palkkasumman kasvua

Koko talouden palkkasumma oli laskussa vielä vuoden 2010 alussa, mutta kääntyi kasvuun vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Käänteen tekijöinä olivat tuolloin kaupan ja muiden palveluiden toimialat sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Koko talouden palkkasumman kasvu voimistui, kun vuoden 2010 jälkimmäisellä puoliskolla päätoimialoista viimeisinä myös teollisuuden ja rakentamisen palkkasummat kääntyivät kasvuun. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä koko talouden palkkasumman kasvun vauhdittajana toimi rakennusala (+10,2 %) ja etenkin talonrakentaminen. Myös muilla päätoimialoilla viimeisimmän neljänneksen palkkasumman kasvulukemat olivat edellistä neljännestä suuremmat. Julkisella sektorilla sen sijaan kasvu on hidastunut viime vuodesta.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2011 ja I/2010, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2011 ja I/2010, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia vuoden takaista suurempi. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden palkkasumma oli 7,0 prosentin laskussa. Palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, jonka jälkeen kasvu on voimistunut lähes kaikkien teollisuuden toimialojen päästessä kasvu-uralle. Nopeimmin palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+31,2 %) sekä metallimalmien louhinnassa (+23,5 %). Veden otto, puhdistus ja jakelu (-1,3 %) sekä muiden kulkuneuvojen valmistus (-12,4 %) olivat ainoat teollisuuden toimialat, joissa palkkasumma pieneni vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Rakennusalalla palkkasumman kasvu kiihtyi tammi-maaliskuussa jo yli kymmeneen prosenttiin. Vuosi sitten vastaavaan aikaan palkkasumma pieneni 4,6 prosenttia. Teollisuuden tapaan myös rakennusalalla käänne ajoittui vuoden 2010 kesälle, jonka jälkeen palkkasumma on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla. Rakennusalalla kasvun moottorina toimii talonrakentaminen, jossa palkkasumma kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 16,8 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisessa palkkasumma sen sijaan jatkoi edelleen laskuaan päätyen 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaa neljännestä alemmalle tasolle.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 6,9 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä, edellisen vuosineljänneksen kasvun ollessa 4,1 prosenttia. Vielä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan alan palkkasumma oli 1,4 prosentin laskussa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, mutta sen jälkeen palkkasumma on kasvanut jokaisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa kaikilla tarkastelluilla kaupan toimialoilla, kasvun ollessa nopeinta autokaupassa (9,1 %). Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi 7,7 prosenttia ja vähittäiskaupassa 5,2 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7,0 prosenttia. Palkkasumma kasvoi tammi-maalikuussa kaikilla palvelualojen päätoimialoilla. Kasvu oli edellisen neljänneksen tapaan voimakkainta hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (+13,0 %), kun taas muu palvelutoiminta kasvatti palkkasummaansa vain 3,6 prosenttia. Erityisesti kiinteistöalalla palkkasumman kasvu kiihtyi selvästi, kasvun noustessa edellisen neljänneksen reilusta kahdesta prosentista 7,6 prosenttiin.

Edellisneljännestä suurempaan palkkasumman kasvuun yllettiin myös rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (+6,8 %), yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (+6,4 %) sekä yksityisen koulutuksen toimialalla (+4,1 %). Palkkasumman kasvu hidastui tammi-maaliskuussa ainoastaan julkisella sektorilla, jossa palkkasumma oli 2,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä julkisen sektorin palkkasumma oli 2,6 prosentin kasvussa.

Palkkasumman kasvu voimistui työllisten määrän kasvaessa

Palkkasumman kasvu voimistui vuoden 2011 alussa. Kasvua tuki osaltaan työllisyystilanteen kohentuminen. Työllisten määrä kääntyi kasvuun viime vuoden heinä-syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen vuoden 2009 alusta. Työllisyyden parantuminen on jatkunut nyt kolmen viimeisimmän neljänneksen ajan. Työllisten määrän kasvu oli tammi-maaliskuussa edelleen kuitenkin varsin maltillista, työllisten määrän kasvaessa vain 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Kahden edeltäneen vuoden kaltaista ansiotason nousua ei vuoden 2010 aikana kuitenkaan nähty. Ansiotason nousuvauhti on tasaisesti hiipunut viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan. Vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä palkansaajien ansiot kasvoivat kuitenkin vielä 2,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3-6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2-4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Työllisyyden kasvu vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset. Vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa kehitys muuttui nopeasti työllisten määrän kääntyessä laskuun. Työllisten määrän väheneminen ja samanaikainen ansiotason kasvun hidastuminen johtivat palkkasumman pienenemiseen vuonna 2009.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2011, Palkkasumman kasvu kiihtyi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/03/ktps_2011_03_2011-05-12_kat_001_fi.html