Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2022, januari

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2010 09-11/2010 12/2010-02/2011 03-05/2011 01-05/2011 05/2011
Hela ekonomin (A-X) 2,5 3,2 4,7 5,8 5,5 7,3
Industri (BCDE) 0,1 2,5 4,2 5,3 5,2 6,4
Byggverksamhet (F) 2,1 5,9 8,4 8,7 8,9 10,6
Handel (G) 1,6 3,3 5,4 7,1 6,6 8,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2,8 3,7 6,1 7,0 6,8 7,9
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,4 3,2 6,0 4,0 5,1 4,9
Offentlig sektor (OPQ) 3,8 2,5 2,3 3,2 2,7 5,6
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,5 3,5 3,8 3,6 3,7 4,8
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,8 4,0 5,0 5,8 5,6 6,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2011, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/05/ktps_2011_05_2011-07-12_tau_001_sv.html