Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/14-01/15 02-04/2015 05-07/2015 08-10/2015 01-10/2015 10/2015
A-X Hela ekonomin 0,2 2,0 0,7 0,4 0,9 0,6
B-E Total industri -1,7 3,7 -1,1 -1,2 0,3 -1,7
F Byggverksamhet -1,1 4,3 3,9 1,1 2,8 2,8
G Handel 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 -0,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,3 2,5 2,4 2,1 2,2 2,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,7 1,1 1,4 2,1 1,4 2,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,0 -0,2 -0,7 -1,7 -0,8 -1,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,8 3,6 2,2 2,7 2,8 3,2
OPQ Offentlig sektor 0,2 0,4 -0,4 -0,9 -0,3 -1,0
Privat sektor 0,3 3,1 1,4 1,0 1,7 1,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/10/ktps_2015_10_2015-12-11_tau_001_sv.html