Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/15-01/16 02-04/2016 05-07/2016 08-10/2016 01-10/2016 10/2016
A-X Hela ekonomin 0,6 1,8 1,1 2,6 1,6 0,6
B-E Total industri -0,9 -1,4 -1,4 -0,1 -1,1 -4,8
F Byggverksamhet 4,3 6,8 5,6 8,3 6,2 1,1
G Handel -0,6 2,1 1,3 2,4 1,7 2,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,0 3,4 2,4 4,7 3,2 3,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,1 3,1 2,3 3,5 2,8 4,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,3 -1,5 -1,2 -0,7 -1,1 -1,3
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,9 7,0 5,2 6,7 6,0 5,7
OPQ Offentlig sektor -1,0 0,3 -0,5 0,0 -0,2 -0,6
Privat sektor 1,5 2,5 1,9 3,7 2,4 0,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/10/ktps_2016_10_2016-12-12_tau_001_sv.html