Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, mars

Lönesummaindex 2020, maj

2020
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik