Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, mars

Lönesummaindex 2021, februari

2021
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik