Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, november

Lönesummaindex 2021, april

2021
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik