Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.5.2011

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kasvoivat vuonna 2010

Vuonna 2010 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 397 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä kasvoi 15 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 25 961 miljoonaa tonnikilometriä, joka on 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kokonaistavaramäärästä oli 72 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 91 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Tavaralajeista kuljetettiin tonneilla mitattuna eniten maa-aineksia, joita ajettiin yhteensä 176 miljoonaa tonnia eli 44 prosenttia kokonaistavaramäärästä. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä on ainoastaan 12 prosenttia, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Toiseksi eniten kuljetettiin tukki- ja kuitupuita, noin 7 prosenttia tonneista ja 11 prosenttia tonnikilometreistä. Kaikkien tavaralajien osalta keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2010 oli 46 kilometriä. Tyhjien matkojen pituus oli keskimäärin 29 kilometriä. Kuormatuista matkoista maa-aineskuljetusten keskimääräinen pituus oli 13 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten keskimäärin 97 kilometriä.

Vuonna 2010 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kansainvälisessä liikenteessä tavaroita yhteensä 6,9 miljoonaa tonnia eli 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Kuljetussuorite oli 4 376 miljoonaa tonnikilometriä. On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi kuitenkin olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Näin ollen jos esimerkiksi perävaunuja vedetään satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (316,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2010/kttav_2010_2011-05-26_tie_001_fi.html