Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2011

Varutransporter med lastbil ökade år 2010

År 2010 uppgick varutransporterna med lastbil inom inrikestrafiken till totalt 397 miljoner ton. Den transporterade godmängden ökade med 15 procent jämfört med år 2009. Lastbilstrafikens transportarbete uppgick till totalt 25 961 miljoner tonkilometer, vilket är 7 procent mer än år 2009. Den yrkesmässiga, dvs. tillståndspliktiga trafiken stod för 72 procent av den totala godsmängden och 91 procent av transportarbetet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken efter kvartal

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken efter kvartal

Mätt i ton transporterades jordmaterial mest av varuslagen. Transporten av jordmaterial uppgick till totalt 176 miljoner ton, dvs. 44 procent av den totala godsmängden. Trots det stora antalet ton stod transporterna av jordmaterial endast för 12 procent av tonkilometrarna, eftersom den genomsnittliga transportsträckan för jordmaterial är kort. Näst mest transporterades stock- och fiberträ, omkring 7 procent av antalet ton och 11 procent av tonkilometrarna. Den genomsnittliga transportsträckan för alla godsslag var 46 kilometer år 2010. Den genomsnittliga sträckan för tomma körningar var 29 kilometer. Av de lastade körningarna var den genomsnittliga sträckan för transport av jordmaterial 13 kilometer och för transport av stock- och fiberträ 97 kilometer.

År 2010 uppgick varutransporterna med finska lastbilar inom den internationella trafiken till totalt 6,9 miljoner ton, dvs. 35 procent mer än år 2009. Transportarbetet uppgick till 4 376 miljoner tonkilometer. Beaktas bör att man i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken alltid följer de transporter som dragbilen utför under undersökningsperioden. Den dragbil som valts med i urvalet kan emellertid ha fler olika släpfordon under undersökningsperioden. Om t.ex. släpfordon transporteras till hamnen med dragbil, varifrån de transporteras vidare som sjötransport utan dragbil, slutar uppföljningen av transporten följaktligen här.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2010/kttav_2010_2011-05-26_tie_001_sv.html