Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.6.2012

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken minskade under januari–mars 2012

Den transporterade godsmängden med lastbil inom inrikes vägtrafiken minskade med 8 procent under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period 2011. Under januari–mars 2012 transporterades sammanlagt 61 miljoner ton gods med lastbilar. Jordmaterial transporterades 31 procent mer och annat än jordmaterial 19 procent mindre än under januari–mars 2011. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under första kvartalet 2012 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 4 945 miljoner tonkilometer, av vilket 326 miljoner tonkilometer inom den privata trafiken och 4 619 miljoner tonkilometer inom den yrkesmässiga trafiken. Transportarbetet minskade med 15 procent från motsvarande period 2011.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 1/2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2012/01/kttav_2012_01_2012-06-21_tie_001_sv.html