Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2012

Transporterna av jordmaterial med lastbil minskade, övriga transporter ökade under april–juni 2012

Under andra kvartalet år 2012 minskade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 7 procent jämfört med motsvarande period år 2011. Under april–juni år 2012 transporterades totalt 76 miljoner ton gods med lastbilar. Jordmaterial transporterades 23 procent mindre och annat än jordmaterial 6 procent mer än under april–juni 2011. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under andra kvartalet 2012 var transportarbetet för lastbilarna sammanlagt 5 889 miljoner tonkilometer, av vilket 367 miljoner tonkilometer inom den privata trafiken och 5 523 miljoner tonkilometer inom den yrkesmässiga trafiken. Transportarbetet minskade med 6 procent från motsvarande period 2011.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2/2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2012/02/kttav_2012_02_2012-09-21_tie_001_sv.html