Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2013

NST 2007–-tavararyhmä Tavaramäärä, 1000 t Liikennesuorite, 1000 km Kuljetussuorite, milj. tkm
01 Maatalous, riista- ja metsätaloustuotteet, kala ja muut kalastustuotteet 42 150 155 532 4 206
02 Kivihiili, ruskohiili, raakaöljy ja luonnonkaasu 633 1 204 47
03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet, turve, uraani ja torium 112 220 99 585 2 441
04 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 14 813 204 201 2 552
05 Tekstiilit ja tekstiilituotteet, nahka ja nahkatuotteet 452 24 880 61
06 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut), olki- ja punontatuotteet, massa, paperi ja paperituotteet, painotuotteet ja tallenteet 15 625 97 231 2 525
07 Koksi ja öljytuotteet 6 713 37 447 804
08 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut, kumi- ja muovituotteet, ydinpolttoaine 7 372 40 146 915
09 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 15 602 103 337 1 490
10 Perusmetallit, metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 7 925 86 897 1 253
11 Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat, toimisto- ja tietokoneet, sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat, radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet, lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit, kellot 7 169 46 474 624
12 Kulkuneuvot 2 727 48 681 219
13 Huonekalut, muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat 319 22 378 63
14 Kierrätysraaka-aineet, yhdyskuntajätteet ja muut jätteet 8 059 77 059 801
15 Posti- ja kuriiritoiminta 3 009 86 970 486
16 Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet 1 682 37 230 245
17 Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat, erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat, korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot, muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat 3 157 53 636 115
18 Yhdistetyt tavarat, eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti 18 229 198 114 1 971
19 Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01––16 1 593 9 653 149
20 Muut tavarat, muualla luokittelemattomat 0 505 599 0
Yhteensä 269 450 1 936 254 20 967

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2013, Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2013/kttav_2013_2014-05-08_tau_011_fi.html