Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2015

NST 2007  —tavararyhmä Tavaramäärä,
1000 t
Liikennesuorite,
1000 km
Kuljetussuorite,
milj. tkm
01 Maatalous, riista- ja metsätaloustuotteet, kala ja muut kalastustuotteet 47 565 148 997 4 874
02 Kivihiili, ruskohiili, raakaöljy ja luonnonkaasu 2 093 4 756 148
03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet, turve, uraani ja torium 104 017 102 272 2 459
04 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 15 662 164 035 2 477
05 Tekstiilit ja tekstiilituotteet, nahka ja nahkatuotteet 490 27 827 54
06 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut), olki- ja punontatuotteet, massa, paperi ja paperituotteet, painotuotteet ja tallenteet 16 196 109 544 2 577
07 Koksi ja öljytuotteet 8 439 40 289 976
08 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut, kumi- ja muovituotteet, ydinpolttoaine 7 444 39 649 1 005
09 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 16 087 65 150 1 368
10 Perusmetallit, metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 7 363 74 062 1 204
11 Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat, toimisto- ja tietokoneet, sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat, radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet, lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit, kellot 5 475 61 025 471
12 Kulkuneuvot 2 168 17 234 164
13 Huonekalut, muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat 366 13 211 49
14 Kierrätysraaka-aineet, yhdyskuntajätteet ja muut jätteet 7 341 48 143 453
15 Posti- ja kuriiritoiminta 1 361 33 689 241
16 Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet 908 15 670 156
17 Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat, erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat, korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot, muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat 3 904 38 081 179
18 Yhdistetyt tavarat, eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti 19 615 185 787 2 411
19 Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01 –16 973 12 127 167
20 Muut tavarat, muualla luokittelemattomat 0 409 243 0
Yhteensä 267 465 1 610 792 21 433

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2015, Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2015/kttav_2015_2016-05-18_tau_011_fi.html