Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.5.2016

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2015 hieman vähemmän kuin edeltävänä vuonna

Vuonna 2015 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä yhteensä 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna tonneilla mitattuna. Tonnikilometrit lisääntyivät 5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2015 kotimaan liikenteessä yhteensä 267 miljoonaa tonnia, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,6 miljardia kilometriä, mikä oli 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 21 miljardia, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli 86 prosenttia, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 93 prosenttia, mikä oli saman verran kuin edeltävänä vuonna.

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2015 kuorma-autoilla ilman perävaunua kuljetettiin tonneissa mitattuna 19 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 2014. Puoliperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä kasvoi kahdella ja täysperävaunuyhdistelmillä kymmenellä tonnilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kuljetussuorite väheni ajoneuvotyypeittäin tarkasteltuna kuorma-autoilla ilman perävaunua 0,4 miljardilla tonnikilometrillä vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna. Puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmien kuljetussuorite puolestaan kasvoi 0,5 ja 1,0 miljardilla tonnikilometrillä edellisvuoteen verrattuna. Kaikkien kuorma-autojen kuljetussuorite vuonna 2015 oli 1,1 miljardia tonnikilometriä suurempi kuin edeltävänä vuonna.

Vuonna 2015 kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 143 miljoonaa tonnia tavaraa, joka oli 53 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus kasvoi neljällä prosenttiyksiköllä edeltävästä vuodesta. Kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavien kuorma-autojen vuoden 2015 kuljetussuorite oli 15,7 milj. tonnikilometriä, joka oli 73 prosenttia koko kuljetussuoritteesta. Osuus kasvoi prosenttiyksiköllä edeltävästä vuodesta. Kun kuorma-autot ryhmitellään kokonaispainoluokassa mitattuna alle 53, 53-60, 60-68 ja yli 68 tonnia painaviin kuorma-autoihin niin kunkin ryhmän kuorma-autojen kuljetussuoritteen suhteellinen osuus oli vuonna 2015 koko kuljetussuoritteesta n. neljänneksen eli 27, 25, 24 ja 23 prosenttia.

Tonneilla mitaten 73 % kaikista tavaroista kuljetettiin korkeintaan 100 kilometrin pituisilla matkoilla vuonna 2015. Osuus väheni prosentin edeltävään vuoteen verrattuna. Tavaralajeista soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin 91 miljoonaa kilometriä, mikä oli 6 prosenttia kaikista kilometreistä. Maa-ainesten painavuudesta johtuen tätä tavaralajia kuljetettiin kuitenkin painolla mitaten eniten, 37 prosenttia kaikista kuljetetuista tonneista. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä oli ainoastaan 10 prosenttia, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Tukki- ja kuitupuun kuljetuksista kertyi eniten tonnikilometrejä, 13 prosenttia kaikista tonnikilometreistä. Kilometreinä mitattuna eniten ajettiin tyhjänä, 25 prosenttia kaikista kilometreistä.

Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2015 oli 62 kilometriä, mikä oli 2 kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 19 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 99 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 43 kilometriä, mikä oli samaa tasoa kuin edeltävänä vuonna.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2015 ulkomaan liikenteessä yhteensä 4,4 miljoonaa tonnia, mikä oli 29 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 3,1 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (312,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2015/kttav_2015_2016-05-18_tie_001_fi.html